Συμβατικές Ηλεκτρολογικές Εγκαταστάσεις Κτιριακών Έργων

Όταν η απλότητα αποτελεί λύση.
Αποτελεί την υλοποίηση εγκαταστάσεων φωτισμού, κίνησης και συμβατικού αυτοματισμού για νεόδμητα και για υφιστάμενα κτήρια κατοικιών, καταστημάτων, βιομηχανιών και βιοτεχνιών. Εφαρμόζουμε όλους τους κανονισμούς των ΕΗΕ και του ΕΛΟΤ HD 384 , χρησιμοποιώντας την υψηλή τεχνογνωσία μας, το εξειδικευμένο προσωπικό μας , καθώς και πιστοποιημένα υλικά. Δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση σε θέματα αξιοπιστίας και ασφάλειας για τη ζωή και την περιουσία του χρήστη με σκοπό την εξοικονόμηση ενέργειας και κατά συνέπεια την οικονομική λειτουργία της εκάστοτε εγκατάστασης, παρέχουμε παράλληλα συμβουλευτικό ρόλο σε θέματα αισθητικής, άνεσης και λειτουργικότητας.