Ηλεκτρολογικές Εγκαταστάσεις

Μετατρέψτε τις ανάγκες σε όφελος.
Hλεκτρολογικές εγκαταστάσεις με προηγμένα συστήματα διαχείρισης και εξοικονόμησης ενέργειας. Eιδικές εφαρμογές ηλεκτρικών εγκαταστάσεων για διαχείριση και εξοικονόμηση ηλεκτρικής ενέργειας σε κατοικίες, επαγγελματικά κτίρια, βιομηχανίες, κτίρια γραφείων και ξενοδοχεία. Απαραίτητες για κάθε σύγχρονο κτίριο, στο οποίο προσδίδουν ενεργειακή αναβάθμιση, άνεση, σενάρια επιλογών, προγραμματισμένες εντολές, ευελιξία σε μετατροπές της εγκατάστασης, οπτικοποίηση των λειτουργιών, απομακρυσμένη διαχείριση, ασφάλεια, καθώς και τη δυνατότητα με τα συστήματά εικόνας, ήχου και προστασίας, δίνοντας τη δυνατότητα του απόλυτου έλεγχου των εγκαταστάσεων από μια μόνο συσκευή.