Εγκαταστάσεις Φωτισμού Και Εκπόνηση Μελετών

Λειτουργικότητα και αισθητική.
Η λειτουργικότητα του φωτισμού αποτελεί αντικείμενο της δραστηριότητας μας. Περιλαμβάνει τον τρόπο εγκατάστασης και χρήσης του φωτισμού, που εκτείνεται από το απλό πάτημα ενός διακόπτη, τη ρύθμιση της έντασης, το αυτόματο άνοιγμα και κλείσιμο, την εξισορρόπηση φωτισμού με βάση τις εσωτερικές απαιτήσεις και τους εξωτερικούς παράγοντες, και τα χρόνο προγράμματα λειτουργίας, μέχρι τον πλήρη αυτοματοποιημένο έλεγχο χωρίς καμία επέμβαση από το χρήστη. Σκοπός μας είναι να καλύπτουμε τις προβλεπόμενες απαιτήσεις φωτισμού σε κάθε χώρο, με τη μικρότερη κατανάλωση, ενώ παράλληλα να ελαχιστοποιούμε τις απαιτήσεις συντήρησης. Τα φωτιστικά σώματα, καθώς και ο φωτισμός, αποτελούν βασικό συστατικό για την ανάδειξη της αρχιτεκτονικής, της άνεσης και της αισθητικής ενός χώρου. Η επιμέλεια της μελέτης γίνεται από εξειδικευμένους μελετητές φωτισμού με κάθε λεπτομέρεια και ανάλυση. Υλοποιούμε με κάθε επιμέλεια ειδικές εφαρμογές με απαιτήσεις σύνθεσης εξαρτημάτων, προδιαγραφών συνδεσμολογίας, τοποθέτησης, εγκαταστάσεις ειδικών συνθηκών και σύγχρονων τεχνολογιών. Η συνεχής συνεργασία με μεγάλες ελληνικές και ξένες κατασκευαστικές και εμπορικές εταιρίες φωτισμού και τα έργα που έχουμε υλοποιήσει, μας καθιστούν την ιδανική λύση για μια σωστά εφαρμοσμένη μελέτη και με το επιθυμητό αποτέλεσμα.