Γενικές Ηλεκτρολογικές Εργασίες

Συνεργάτες σε κάθε στιγμή.
Παρέχουμε συντήρηση εγκαταστάσεων, τεχνική υποστήριξη και επίλυση προβλημάτων, διατηρώντας σχέση συνεργασίας και αμεσότητας, με αλυσίδες καταστημάτων, γραφείων, βιομηχανιών και κατοικιών. Μέσα από το σύνολο μιας εγκατάστασης ;;;; ή μεμονωμένα, παρέχουμε τοποθετήσεις αλεξικέραυνων, επιτηρητές τάσης, ηλεκτροπαράγωγα ζεύγη γεννητριών, μετρητικά συστήματα καταγραφής καταναλώσεων, υπεύθυνων δηλώσεων – πιστοποιητικών καλής λειτουργίας, τοποθετήσεις φωτοβολταϊκών, συστημάτων ups, όλες τις μορφές γειώσεων, δίνοντας λύση σε κάθε ανάγκη των υφιστάμενων ή νέων ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων.